top of page

Allmänna Villkor
HB Tickets AB Allmänna villkor

Följande är de allmänna villkoren som styr användningen av HB Tickets ABs webbplats. När du begär eller köper biljetter från eller genom HB Tickets AB, oavsett distributionsställe (internet, telefon eller personligen), bekräftar du uttryckligen att du har läst "Villkoren" till fullo och att du samtycker till att följa och vara bunden av HB Tickets AB:s villkor.

 

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR):

Vi behöver kunduppgifter för att tillhandahålla biljetter i tid. Vi sparar dina personuppgifter upp till 30 dagar efter det bokade evenemanget. Vi delar inte dina personliga uppgifter med tredje part.

 

1. Om HB Tickets AB

HB Tickets AB är en pålitlig och säker online primär och sekundär marknadsplats för att köpa och/eller sälja biljetter. Biljetterna vi erbjuder ägs, prissätts, uppfylls och skickas av HB Tickets AB. Ibland kan inkludera professionella biljettförmedlare och enskilda säljare. När HB Tickets AB har bekräftat din beställning, garanterar den biljetterna enligt villkoren i HB Tickets AB-garantin.

 

2. All försäljning är slutgiltig

När du beställer biljetter är det ditt ansvar att verifiera evenemangets datum, tid och andra detaljer innan evenemanget. Se till att biljetterna du beställer är för rätt evenemang och evenemangsdatum. Beställ också biljetter först efter att du är säker på att du vill ha dem. All försäljning är slutgiltig, och du kan inte avboka din beställning, ändra eller byta ut dina biljetter om du beställer felaktigt, om du ångrar dig eller om du inte kan delta i eventet. Vi ger inga återbetalningar, avbokningar eller byten när beställningen har skickats till oss.

 

3. Orderhantering och bekräftelse

Biljettförfrågan

Omedelbart efter att du skickat in din förfrågan om biljetter på en av våra distributionsställen (webbplats, på telefon eller personligen på vårt kontor) kommer HB Tickets AB att påbörja processen för att försöka säkra de begärda biljetterna. Om du lägger din biljettförfrågan online kommer du att få ett e-postmeddelande med en beställningssammanfattning som meddelar dig att vi har tagit emot din förfrågan.  

 

Orderbekräftelse

När vi har säkrat de begärda biljetterna till det pris du har kommit överens om och så snart vi bekräftat din beställning, kommer vi att debitera ditt kreditkort för hela köpeskillingen (biljettpris, serviceavgift, tillämplig skatt och frakt) och du kommer att få en beställning Bekräftelsemail som innehåller ditt fakturanummer och fraktinformation. När HB Tickets AB debiterar ditt kreditkort och skickar orderbekräftelsen till dig via e-post, är din beställning skyddad enligt villkoren i vår HB Tickets AB-garanti. Vi skickar sedan dina biljetter eller meddelar dig när biljetterna är klara att skickas.

 

Det gick inte att bekräfta biljetter

Om vi inte kan bekräfta din biljettförfrågan kommer du att få ett e-postmeddelande eller telefonsamtal för att meddela dig att din beställning inte kunde bekräftas. Du ansvarar för att kontrollera din e-post, inklusive ditt SPAM-filter, för beställningsinformation från HB Tickets AB.

 

 

4. Biljettpriser

Alla biljettpriser är i svenska kronor (SEK). Vi garanterar inte att du kommer att kunna köpa alla biljetter som anges för de priser som är tryckta på dem, eftersom en del av biljettpriserna är satta av våra leverantörer och kan ändras när som helst, utan förvarning, tills vi debiterar din kredit kort. Priset du betalar kan vara betydligt högre än det nominella värdet. Alla biljettköp debiteras en serviceavgift; en fraktavgift (om tillämpligt).

 

5. Garanti & Returpolicy

HB Tickets AB-garanti

När din beställning är bekräftad garanterar HB Tickets AB att:

  • Dina biljetter kommer att vara äkta.

  • Dina biljetter kommer att levereras i tid till ditt evenemang.

  • Dina biljetter kommer att vara lika bra som eller bättre än de du beställde.

  • Du kommer att få en återbetalning om evenemanget ställs in och inte schemaläggs.

Om ett evenemang ställs in och inte schemaläggs kommer HB Tickets AB att återbetala det belopp du betalat för biljetterna. Fraktavgifter återbetalas inte. Om en del av ett evenemang ställs in kan vi inte erbjuda återbetalningar. Om ditt evenemang skjuts upp eller omplaneras, och dina samma biljetter hedras för det ombokade evenemangsdatumet eller platsen, kan vi inte erbjuda återbetalningar. Om ditt evenemang avbryts eller delvis ställs in kan vi inte erbjuda återbetalningar. Om en avbokning leder till att nya biljetter utfärdas till ett evenemang återbetalar HB Tickets AB din betalning för biljetterna, minus frakt.

Begäran om återbetalning

För att kunna behandla en återbetalning måste HB Tickets AB få ett ifyllt e-postmeddelande med begäran om återbetalning från dig inom fem (5) arbetsdagar från datumet för evenemanget. När vi har tagit emot din förfrågan kommer en HB Tickets AB-representant att kontakta dig.

 

Returkrav för biljett

Om du har fått dina biljetter, men du begär återbetalning enligt HB Tickets AB-garantin, bör du alltid returnera dina biljetter till HB Tickets AB på det sätt och inom den tidsfrist som HB Tickets AB-representanten begärt. Om ditt evenemang ställs in före det planerade datumet och är berättigat till HB Tickets AB-garantin, måste du också returnera dina biljetter till HB Tickets AB så att HB Tickets AB tar emot dem inom fem (10 arbetsdagar efter tillkännagivandet av evenemanget) Se till att returnera dina biljetter med en pålitlig transportör eller certifierad post som kan förse dig med ett leveransbevis och se till att vi får dem i tid.

 

Beställningsproblem, kontakta oss

Vi värdesätter våra kunder; därför att kommunicera eventuella problem så snabbt som möjligt med HB Tickets AB hjälper våra chanser att lösa eventuella problem du stöter på. Om biljetterna på din bekräftade beställning inte tas emot innan evenemanget, vänligen kontakta oss omedelbart. HB Tickets AB kommer att samarbeta med säljaren för att leverera biljetterna till dig. Om biljetterna eller acceptabla ersättare inte kan levereras före evenemanget kommer HB Tickets AB att återbetala 100 % av din betalning för de ej levererade biljetterna. Om biljetterna på din bekräftade beställning anses ogiltiga och inte hedrades av lokalen, vänligen kontakta oss omedelbart. HB Tickets AB kommer att försöka skaffa ersättningsbiljetter till evenemanget. Om acceptabla ersättare inte kan levereras till evenemanget kommer HB Tickets AB att återbetala 100 % av din betalning för de ogiltiga biljetterna. Om biljetterna du får inte är lika bra eller bättre än de du beställde, vänligen kontakta oss omedelbart. HB Tickets AB kommer efter eget gottfinnande att avgöra om biljetter uppfyller kriterierna och om de inte gör det kommer HB Tickets AB att samarbeta med dig för att byta biljetter där det är praktiskt möjligt (vi tillhandahåller en fraktsedel för att returnera första biljetter och sedan skicka ersättningsbiljetter till dig). Efter HB Tickets ABs gottfinnande kan vi välja att helt enkelt återbetala 100 % av din betalning för biljetterna, om biljetterna returneras på det sätt vi begär.

 

6. Frakt och biljettleverans

Leveransrutiner

Dina biljetter kommer att levereras via det leveransalternativ du valde på din beställning, så snart biljetterna är tillgängliga för leverans till en giltig adress du anger. Din adress bör vara en plats där UPS, DHL FedEx eller inhemsk postspårningstjänst säkert kan lämna dina biljetter. Biljetter skickas endast på arbetsdagar, inte på helger och helgdagar. HB Tickets AB ansvarar inte för UPS, DHL, FedEx leveransförseningar. HB Tickets AB kräver ingen underskrift vid leverans; du måste meddela oss skriftligen vid beställning om du vill att vi ska kräva en underskrift. Om dina biljetter av någon anledning returneras till oss av UPS, DHL eller FedEx kommer vi att försöka kontakta dig för att få en alternativ adress. Om du inte är tillgänglig eller om du vägrar leverans av dina biljetter har vi rätten, men inte skyldigheten, att sälja biljetterna vidare.

 

Kontrollera dina biljetter

Kontrollera dina biljetter noggrant när de har levererats till dig. Om biljetterna skiljer sig från det du beställt måste du meddela HB Tickets AB inom 24 timmar efter att du mottagit dina biljetter och före ditt evenemang. Det är ditt ansvar att förvara biljetterna du köper säkert. HB Tickets AB kan inte ersätta biljetter om de tappas bort, blir stulna, lämnas hemma / på jobbet eller skadas.

 

Biljetthämtning och leverans

Om vi av någon anledning inte kan skicka dina biljetter, eller om din beställning kräver upphämtning på plats, kommer en HB Tickets AB-representant att kontakta dig för att ge information om hur biljetterna ska levereras. Ytterligare avgifter kan tillkomma för alla speciella leveransalternativ.

 

7. Specialbiljetttyp: Biljettreservation

HB Tickets AB erbjuder biljettbokningar för vissa evenemang; vilket garanterar en biljett inom de listade parametrarna. HB Tickets AB äger kanske inte den biljetten när du betalar, men vi kommer att säkra en biljett från vårt nätverk av leverantörer för att fullfölja din beställning. Biljettreservationer garanteras endast i par oavsett hur många biljetter du köper. Biljettreservationer är skyddade under vår HB Tickets AB-garanti. Om vi misslyckas med att leverera biljetterna som beställts på din biljettbokning, kommer vi att återbetala en summa som motsvarar 100 % av eventuella betalningar för de ej levererade biljetterna. HB Tickets AB förbehåller sig rätten att uppgradera eller nedgradera biljetterna på din biljettbokning. Det tillkommer ingen extra kostnad för dig för uppgraderade biljetter, och vi kommer att kontakta dig för att verifiera att eventuella uppgraderade eller nedgraderade biljetter är lämpliga. Om du inte vill ha de nedgraderade biljetterna kan du begära 100 % återbetalning enligt villkoren i HB Tickets AB-garantin. När ditt kreditkort har debiterats för en biljettbokning kan du inte avboka.

 

 

8. Kreditkortsköp

HB Tickets AB kan kräva att du tillhandahåller ytterligare bevis på din identitet på vissa beställningar innan vi kan fortsätta med beställningen. Kreditkortsköp medför inga avvikelser från våra villkor och du är fortfarande ansvarig för att följa våra villkor. Varje försök att lura HB Tickets AB kan leda till rättsliga och straffrättsliga åtgärder mot dig.

 

9. Eventets datum och tider kan ändras

Evenemangsdatum och tider tryckta på biljetten, eller i någon korrespondens från HB Tickets AB, kan alltid ändras. Det är ditt ansvar att kontrollera med evenemangets sponsor och plats för eventuella ändringar av datum och tid innan evenemanget. Dessutom kan vissa evenemang ha en minimiålder för att delta och det är ditt ansvar att bekräfta åldersberättigande för deltagare innan köp.

 

10. Typografiska fel eller felaktigheter

HB Tickets AB garanterar inte att denna sida kommer att vara felfri, oavbruten, att eventuella defekter kommer att rättas till eller att din användning av vår webbplats kommer att ge specifika resultat. HB Tickets AB ansvarar inte för typografiska fel, felaktiga anteckningar, biljetter som är felmärkta eller andra fel av leverantörer som lägger ut biljetter till försäljning på vår hemsida. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Vänligen meddela oss om du upptäcker något sådant fall. Om vi upptäcker denna typ av fel innan vi bekräftar din beställning kommer vi att meddela dig att din beställning inte har bekräftats. Platstabellen på vår webbplats ingår som en bekvämlighet och visas för att ge en allmän bild av lokalen i enlighet med den information vi har fått, som kanske är korrekt eller inte. Det är ditt ansvar att bekräfta den exakta platsen i lokalen för biljetterna vi erbjuder. HB Tickets AB förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande, att ändra, avbryta eller avsluta driften av denna webbplats eller helt eller delvis åtkomst till den utan föregående meddelande och av någon anledning.

 

11. Ansvarsbegränsning och ansvarsfriskrivning

HB Tickets AB:s enda skyldighet eller ansvar för ej levererade biljetter eller andra biljettproblem är begränsad till HB Tickets AB-garantin, som är vår 100% pengarna-tillbaka-garanti till dig, den person som köpte biljetterna. HB Tickets AB ansvarar inte för att ge någon ersättning för resor, logi eller andra utgifter under några omständigheter såvida inte dessa föremål specifikt ingår som en del av ett paket som köps från HB Tickets AB. HB Tickets AB tillhandahåller sin webbplats och tjänst på en "i befintligt skick" och "som tillgänglig" basis och frånsäger sig alla garantier av något slag, lagstadgade, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om noggrannhet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. HB Tickets AB frånsäger sig vidare allt ansvar för tredje parts handlingar, försummelser eller beteenden i samband med eller relaterat till din användning av denna webbplats eller någon av HB Tickets AB:s tjänster. Förutom där det är förbjudet enligt lag kommer HB Tickets AB inte att vara ansvarigt gentemot dig eller någon annan person för några indirekta, följdskador, exemplariska, tillfälliga eller straffskador, inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, även om HB Tickets AB har underrättats om möjlighet till sådana skador. I händelse av att HB Tickets AB är skyldigt att söka rättsmedel för att återkräva avgifter och/eller lösa tvister med dig, samtycker du till att HB Tickets AB har rätt att få tillbaka alla sina kostnader i samband med sådan åtgärd, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och andra kostnader. Du samtycker till att hålla HB Tickets AB och dess aktieägare, tjänstemän, styrelseledamöter, representanter, anställda, agenter, föräldrar, dotterbolag och dotterbolag skadeslösa från alla krav, förluster, ansvar, anspråk eller utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden och andra kostnader) som görs mot HB Tickets AB av någon tredje part (inklusive men inte begränsat till eventuella statliga eller tredje parts anspråk som hänför sig till federala, statliga eller lokala myndigheters skatteförpliktelser) i samband med, på grund av eller till följd av din användning av denna webbplats eller någon transaktion med eller relaterad till HB Tickets AB. HB Tickets AB ansvarar inte för publikens handlingar vid ditt evenemang. Om någon sitter i din plats när du anländer är det ditt ansvar att be dem att flytta eller be en vaktmästare att placera dig. HB Tickets AB ansvarar inte för några ändringar som görs på platsen inklusive, men inte begränsat till, sittarrangemang, scenuppsättning, gästfrihetsområden eller säkerhetskontroller som kan försena din inträde till evenemanget. Om kameror eller audiovisuell utrustning hindrar sikten från dina platser är det ditt ansvar att be en vaktmästare att ta bort hindret eller sätta dig på plats igen.

LAGSVAL OCH BESTÄMMELSER OM PLATSER: Du bekräftar och samtycker till att alla frågor som rör din användning av denna webbplats eller din transaktion(er) med HB Tickets AB kommer att regleras av Sveriges lagar, och du samtycker till personlig jurisdiktion av och plats i Sverige.

 

12. Webbplatsanvändning och ansvarsfriskrivning

Bortsett från våra listade officiella sponsringar, är vi inte anslutna till eller godkända av någon av artisterna, lagen, arenor eller organisationer som listas på denna webbplats. HB Tickets AB kan ändra dessa villkor när som helst, och din användning av denna webbplats kommer att vara villkorad av de villkor och villkor som gäller vid tidpunkten för din användning. När du använder vår webbplats för att begära biljetter betyder det att du godkänner våra villkor.

 

13. Bekräftelse av villkoren

Jag har läst och accepterar alla HB Tickets AB Villkor.

bottom of page